CAPITALCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Khung H4 giá thất bại trong việc tạo đáy 161.5, thể hiện sự xuất hiện của lực bán, tìm kiếm cơ hội bán
Khung H1, giá tao59 thành mô hình 3 đỉnh. có thể vào ngay lệnh short
Bình luận: Đáng tiếc là lệnh đã bị Stophunt do không scale xuống khung thời gian thấp hơn (M15). keylevel vẫn hold tốt, có thể vào lại lệnh SELLSTOP tại 160.84
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.