Leadership

GBPJPY - Cơ hội tới

Giá lên
FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Không quá để khó nhận thấy rằng ngoài cú Flash crash hồi đầu năm 2019 thì hiện tại GBPJPY đang ở vùng giá cực thấp. Nếu không tính cú Flash crash thì đã gần 2 năm GBPJPY mới lại xuống tới vùng giá thấp như vậy. Đương nhiên, sẽ chẳng có mấy ai dám SHORT GBPJPY vào thời điểm này. Và nếu như không SHORT GBPJPY thì đương nhiên là sẽ phải LONG. Một vùng giá lý tưởng, một cơ hội gần 2 năm mới tới, còn chờ gì mà không LONG.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.