OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
sentiment của G đang tốt do:
1. Đàm phán Brexit đang diễn ra thuận lợi.
2. Các yếu tố kinh tế của TK tốt.
3. BOE vừa nâng lãi suất cơ bản.
GJ khả năng tăng mạnh trở lại.
Plan trading: Chờ phiên điều chỉnh để mua GJ @ 150.34 SL 50 pips.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.