Ly_Hoang_Official

GBPJPY - MUỐN TỒN TẠI THÌ PHẢi GIẢM

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Như trong các bài viết trước thì mình đang theo xu hướng đảo chiều và nhận định GBPJPY sẽ giảm dài hạn.
Và liên hệ với thực tiễn thì trong các cặp chéo của G thì hiện nay GBPJPY đang có nhiều thông tin nhất liên quan đến sự vận động của tỷ giá này
Anh chị em giao dịch tiền tệ lâu năm chắc cũng biết, sức mạnh tiền tệ là biểu thị của sức mạnh GDP Quốc gia, nhưng sự vận động tỷ giá thì nó lại đến từ yếu tố khác.
Đó là:
1. Tỷ trọng xuất - nhập khẩu
2. Tỷ lệ thặng dư thương mại Quốc gia
3. Các hiệp định kinh tế, hỗ trợ cho thương mại của nước đó!
Nhật Bản là nước mà Anh rất cần phát triển tỷ lệ xuất nhập khẩu vì sau khi Brexit khỏi EU...Anh rất cần 1 thị trường mới...và đó chính là thị trường Châu Á - Thái Bình Dương...và Nhật Bản là "cửa ngõ" then chốt để đạt được việc này!

Mời anh chị em xem video!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.