VnRebates

GBPJPY - PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
- Cấu trúc: Xu hướng tăng chuyển thành giảm khi hình thành mô hình hai đỉnh phá Dow ở khung H4

- Momentum sóng : Lực đổ khá mạnh khi volume tăng dần + nến đỏ spread lớn + volume cao , nến xanh hồi spread thấp volume nhỏ

=> Khuyến nghị: Canh hồi về neckline hợp lưu fib 0. 5-0 .618 để set up lệnh sell khi có tín hiệu từ chối giá và volume pullback giảm dần

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.