tradafx

Đợi xuất hiện mẫu hình đảo chiều với sóng hồi của GBPJPY

Giá xuống
FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng giảm được hình thành với cấu trúc WXY.
Đợi giá hồi về vùng giá trị Fibonacci 50-61 của xu hướng giảm tại 155.500-156.000.
Tại đây đợi xuất hiện mẫu hình đảo chiều giảm giá thì có thể tìm cơ hội bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 151.000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.