UnknownUnicorn33462838

GBPJPY 4h, PnF target tới 157.1

OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Đây là các mức cần theo dõi trong khung thời gian 4h.
Giá có thể điều chỉnh trước khi tăng tiếp.
Hỗ trợ quan trọng 154.350
Cùng chờ xem giá phản ứng tại các mức này và có kế hoạch giao dịch phù hợp.

Chú ý về ý tưởng giao dịch GBP USD này
Nội dung chia sẻ, chỉ để tham khảo và học hỏi
Không phải gợi ý đầu tư và giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.