UnknownUnicorn33462838

Phân tích vàng, target theo biểu đồ P&F

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã test lại mức 1798 và có một phạm vi tích luỹ nhỏ ỏ m15
Trên đây là mức target trung bình theo biểu đồ P&F của phạm vi tích luỹ đó.
(tại thời điểm post bài)
1815-1816 (min)
1819-1820 (trung bình)
1824-1825 (max)
Đây là mục tiêu của giá, không phải điểm đảo chiều.
Giá có thể tăng và phá vỡ các mức phía trên.

Chú ý về ý tưởng giao dịch vàng này
Nội dung chia sẻ, chỉ để tham khảo và học hỏi phân tích.
Bài viết này không phải gợi ý đầu tư và giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.