Only_Gold

Phân tích vàng, target theo biểu đồ P&F

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã test lại mức 1798 và có một phạm vi tích luỹ nhỏ ỏ m15
Trên đây là mức target trung bình theo biểu đồ P&F của phạm vi tích luỹ đó.
(tại thời điểm post bài)
1815-1816 (min)
1819-1820 (trung bình)
1824-1825 (max)
Đây là mục tiêu của giá, không phải điểm đảo chiều.
Giá có thể tăng và phá vỡ các mức phía trên.

Chú ý về ý tưởng giao dịch vàng này
Nội dung chia sẻ, chỉ để tham khảo và học hỏi phân tích.
Bài viết này không phải gợi ý đầu tư và giao dịch