mmfxtrading

Đã tới lúc Sell GBPJPY trên khung weekly

Giá xuống
mmfxtrading Cập nhật   
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Có thể thế channel đi lên của GBPJPY đã bị break xuống vào 21/05/2018. Sau khi break thì GJ hiện lên test lại đường kênh giá tại vùng 149.000 - 149.300. Đây là một vùng thích hợp để có thể sell GJ với SL cứng tại 151.700. TP có thể đặt tại 143.2.
Enjoy!
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận:
Đang lãi hơn 40 pips rồi nha
Bình luận:
120 pips đút túi rùi nha
Bình luận:
Hơn 200 pips rùi ai mà cảm thấy oke về lợi nhuận rồi có thể thoát nghen :D
Bình luận:
Mình để TP 600 pips nhưng được 300 pips rùi a thích có thể cắt bớt 1 phần lệnh :D
Bình luận:
Khá vững tâm khi trên khung D1 2 đường EMA đã chạm và chuẩn bị cắt, nếu cắt nhau chúng ta có thể khá yên tâm hold về TP
Bình luận:
Được 460 pips rồi, dự khoảng 500 pips mình có thể sẽ đóng lệnh
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
TP 600 pips bắt đỉnh quá ngon và an toàn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.