KiemcomCapital

GBPJPY cũng canh buy lên :)

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Buy vùng 136.4x
SL 136.0
TP 1 40 pip chốt 1/2 dịch sl dương
TP 2 đỉnh cũ 137.7
Kèo sl hơi to nên hạ lot xuống 1 ít nhé mn :) Biên độ G đang rất mạnh rất khó sl bé !!

Chuyên cung cấp phân tích về thị trường tài chính .
Kênh Crypto : https://t.me/kiemcomtrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.