nhinguyenminh1

SHORT GBPJPY 4/21/2022

Giá xuống
CAPITALCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Giá đã tăng khá lâu, xuất hiện các dấu hiệu lực mua đã suy yếu (các nến tăng nhỏ), nến engulfing . kì vọng sóng hồi tìm lện SHORT
Giá tạo thành cấu trúc giảm, retest lại đỉnh cũ

Không có thứ gì tăng mãi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.