SonPriceAction

GBP/JPY buy on breakout

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Xu hướng khung thời gian h4: tăng
Hành động giá: giá phá vỡ mức cản 139 và tích lũy bên phía trên vùng kháng cự, tạo thành mô hình tam giác tăng hiện tại.
==> Plan:
- Buy GBP/JPY khi giá đóng cửa trên 139.66. initial Sl/TP như trên hình.
- Exit sớm nếu xuất hiện dấu hiệu phá vỡ giả, move SL về BE khi giá đi được 1R. Quản lý vốn hợp lý, không rui ro quá nhiều cho 1 lệnh giao dịch
Happy and safe trading!!