OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GJ đang đi trong kênh giá giảm, giá hiện tại đang tiền đến vùng cạnh dưới kênh đồng thời cũng là vùng cản gần nhất. Canh buy GJ khi giá về 154.5
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận:
giá dính SL xong đi lên vùng TP, khác tiếc hichic
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.