minhmango

GBPJPY liệu có tiến đc về mốc 155.000?

minhmango Cập nhật   
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Có thể nhìn thấy kênh giá lên rất rõ ràng ở cặp GBPJPY . Ngày hôm kia có thể thấy giá đã chạy vượt lên trên kênh giá nhưng lập tức hồi lại vào hiện vẫn đang nằm trong kênh giá, ở nến D1 hình thành bóng nến dài.
Hiện giá của GJ đang ở tiệm cận rất sát phía trên của channel, và giá đang có xu hướng ngày càng cách xa đường các đường EMA .
Quan điểm cá nhân là mình sẽ chờ liệu GBPJPY sẽ break out khỏi channel hay respect đường kênh giá. Hãy quan sát trong thời gian tiếp
Enjoy!
Bình luận:
GBPJPY đã giảm sau khi chạm kênh giá trên và phá xuống trendline nhỏ nhiều khả năng sẽ giảm về 152.000

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.