mmfxtrading

GBPJPY hướng về mốc 155.000?

Giá lên
mmfxtrading Cập nhật   
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Hiện sau nhiều lần đi lên thất bại cản 150 thì hiện có thể thấy GJ đã vượt được lên trên cản này và vẫn tiếp tục đi theo kênh giá (channel) đi lên. Được nâng đỡ bởi đường trung bình EMA và hiện đang được giao dịch trên cản 150.000 thì quan điểm của mình là bullish .
Điểm vào hợp lí để long GBPJPY hiện tại có thể xem xét là gần mức cản 150 hoặc khi giá quay lại đường EMA ..
Enjoy!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Ai mà buy được khi giá quay lại đường MA như mình phân tích hôm qua thì hiện đã có lãi 50-70 pips và có thể chốt lời được rồi nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.