PhamLocFx

GBPJPY H4, 14/08/2019

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Khuyến nghị mua GBPJPY
+ D1 tạo tín hiệu nến đảo chiều
+ Giá giảm về gần vùng đáy của năm 2016
+ Mua từ khung giờ H4 để giảm thiểu rủi ro, đặt dừng lỗ dưới vùng Fibi 61.8