UnknownUnicorn33462838

Liệu GBPJPY sẽ giảm về 153.4 ? Mục tiêu theo biểu đồ P&F

OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Các mục tiêu này được ước tính bằng biểu đồ P&F của Wyckoff.

Chúng tôi muốn thấy giá hồi trước khi tiếp tục giảm.
Có một vùng cầu mạnh ở quanh 153,2-153,4.
Chúng không phải là điểm đảo chiều.

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích hoặc thú vị,
Cùng bình luận bên dưới nhé!
------------------------------------------
Những lưu ý khi xem giao dịch GBPJPY này
Đây là ý tưởng và phân tích của nhóm ONLYGOLD.
Hãy xem nó như một ví dụ hoặc một tài liệu tham khảo.
Bạn cũng cần phân tích riêng và quản lý rủi ro.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.