UnknownUnicorn33462838

Liệu Bitcoin có tiếp cận mức 36k ? BTC P&F Target

Đào tạo
BYBIT:BTCUSD   None
Bitcoin đã giảm về mức 39k và đang tiếp cận 38k như phân tích trong bài viết ngày 6/1
Bạn có thể xem lại ở dưới.

Post này, chúng ta tiếp tục xác định Target tiềm năng của BTCUSD theo biểu đồ P&F của Wyckoff
Giá sẽ tiếp tục giảm nếu phá vỡ mức 37.5k (max target của phân tích trước).
Đây là mục tiêu của giá, không phải điểm đảo chiều.

Chú ý về ý tưởng giao dịch BTC này
Nội dung chia sẻ, chỉ để tham khảo và học hỏi phân tích.
Bài viết này không phải gợi ý đầu tư và giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.