URIFX

#19/101: GBPJPY có thể giảm sóng lớn

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Hiện tại giá phát triển thành H&S.
Plan: bán MKT hoặc chời Pull back ở giữa shoulder để bán.
Bình luận:
Setup tiếp theo cho GBPJPY:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.