Forex9999

Cơ hội làm giàu với GJ

Giá lên
Forex9999 Cập nhật   
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Nhiều dữ liệu cho thấy GJ đã phá vỡ các mốc quan trọng như 135; 137. Gj đã thoát khỏi ngưỡng cản cứng quanh fibo 50 là 132. và nếu để ý vài năm trước đây GJ thương chay trong biên 148. Vậy mức giá trung bình sắp tới 140 sẽ rất dễ cho GJ chạm vào. Từ đây sẽ là 300 pip cho ae đầu tư
- ACE có thể SL cứng buy GJ sl quanh 135 nhé. kèo thơm cho anh trade GJ
Giao dịch đang hoạt động:
đã vào lệnh buy Gj từ 135 nhưng cơ hội vẫn còn 300 pip cho ae đến sau

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.