OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Mình vẫn thiên về việc Sell GJ, vùng 150 là vùng cực kỳ cứng
Hôm nay thị trường đã ra tin PMI và là 1 tin xấu, phải nói là xấu cấp độ khá mạnh
Ae vững tay chèo vê vùng TP 147.7 nhé; Sell 149.2 ; SL 150 ; TP 147.7
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.