Mr_NgocAnh_90

[BUY] Chờ mua GBPJPY theo đà giảm của đồng JPY trong Quý 1/2023

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Trong năm 2023, thị trường đang dự đoán sự đảo chiều về chính sách tiền tệ của BOJ so với chính sách siêu nới lỏng năm 2022, JPY dự báo sẽ có diễn biến tích cực trong năm nay. Tuy nhiên, Thống đốc Kuroda trong thời gian đương nhiệm còn lại đến tháng 4/2023 vẫn đang giữ vững lập trường chính sách tiền tệ nới lỏng, khả năng cao không có sự thay đổi gì về chính sách trong 2 tháng tới. Vì vậy, khả năng cao đồng JPY sẽ yếu đi trong Quý 1/2023 trước khi có sự thay đổi tích cực hơn từ vị Thông đốc mới từ Quý 2.

Về mặt kỹ thuật: đồ thị Daily của GBPJPY đang hình thành mô hình đảo chiều 2 đáy và xác xuất sẽ có sóng hồi kiểm tra lại trendline tăng giá kéo dài từ hồi đầu đại dịch Covid-19. Với lập trường JPY sẽ biến động tương đối mạnh trong thời gian tới, Tôi sẽ test thử một lệnh buy GBPJPY với size nhỏ để kiểm tra sóng hồi này.

Entry: chờ mua trong vùng 160.00-160.40 với mục tiêu 164.00 và 166.00. Stoploss: 159.30.


Good luck !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.