tradafx

Đợi giá tăng xác nhận tín hiệu vào lệnh với GBPNZD

Giá lên
tradafx Cập nhật   
OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Khung thời gian 1 giờ.
Cấu trúc: Xu hướng giảm ngắn hạn đã bị phá vỡ. Xu hướng tăng đã được xác nhận tuy nhiên Key level quan trọng vẫn chưa bị phá.
Khuynh hướng: tăng giá. Đợi tín hiệu rõ ràng khi tăng xác nhận.
Vùng giá mục tiêu là vùng kháng cự cũ tại 1.99500 - 2.00000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.
Đã hủy lệnh:
Hủy lệnh chờ mua, giá đã phá vỡ Key level của xu hướng tăng, cấu trúc thị trường thay đổi:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.