tradafx

Đợi giá tăng xác nhận tín hiệu vào lệnh với GBPNZD

Giá lên
OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Khung thời gian 1 giờ.
Cấu trúc: Xu hướng giảm ngắn hạn đã bị phá vỡ. Xu hướng tăng đã được xác nhận tuy nhiên Key level quan trọng vẫn chưa bị phá.
Khuynh hướng: tăng giá. Đợi tín hiệu rõ ràng khi tăng xác nhận.
Vùng giá mục tiêu là vùng kháng cự cũ tại 1.99500 - 2.00000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.
Đã hủy lệnh: Hủy lệnh chờ mua, giá đã phá vỡ Key level của xu hướng tăng, cấu trúc thị trường thay đổi: