FOREXCOM:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Sau khi test trước đó dựa theo đám mây Ichimoku
Sóng giảm còn mạnh.
Theo trand giảm và Sóng Elliot

Bình luận