FOREXCOM:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Sau khi test trước đó dựa theo đám mây Ichimoku
Sóng giảm còn mạnh.
Theo trand giảm và Sóng Elliot

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.