URIFX

GBPNZD #Sell ==> Bán cả thế giới

Giá xuống
OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Tôi sẽ sell 1 lot và để đó 1 năm :D

Ý tưởng liên quan