DuyphongFX88

Canh Buy GBPNZD trên khung h1

Giá lên
DuyphongFX88 Cập nhật   
OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
H1 GBPNZD đang có setup buy khá đẹp ^^
RR cũng đẹp, anh em để ý vào lệnh nhé
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.