FOREXCOM:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Mặc cho GBP có những chuyển biến tích cực trong khoảng thời gian Brexit nhưng GBPNZD vẫn chỉ rập rình xung quanh vùng giá hiện tại và nó có vẻ vẫn chưa sẵn sàng để tạo nên một sự thay đổi lớn. Do vậy, đây sẽ là thời điểm tương đối thích hợp để SHORT GBPNZD
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.