Minhtx

GBPNZD ĐANG TRONG XU HƯỚNG GIẢM NGẮN HẠN, CHỜ MUA LÊN DÀI HẠN

FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Gbpnzd đang có những đợt giảm điều chỉnh theo kênh giá, chúng ta chờ đợi mua vào
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.