Minhtx

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
80 % forex 20 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
AUDJPY 20% | 1 EURNZD 20% | 1 GBPNZD 20% | 1 GBPUSD 20% | 1
Lần xem cuối United Kingdom
5
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Vietnam
1606
283
1880
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Vietnam
3601
85
4115
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Spain
1829
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1915
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối EU
18300
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Europe
20549
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
12542
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4199
223
2486
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Việt Nam
646
232
16
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
89
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
733
98
194
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối South Africa
2276
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
64
14
118
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
20627
0
42
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
37364
0
198
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Russia
98119
0
1457
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối SINGAPORE AND SHANGHAI
105115
0
225
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Viet Nam
1280
15
57
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Vietnam
1084
442
1635
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
686
114
849
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Vietnam
1606
283
1880
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư