FOREXCOM:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Mặc cho GBP có những chuyển biến tích cực trong khoảng thời gian Brexit nhưng GBPNZD vẫn chỉ rập rình xung quanh vùng giá hiện tại và nó có vẻ vẫn chưa sẵn sàng để tạo nên một sự thay đổi lớn. Do vậy, đây sẽ là thời điểm tương đối thích hợp để SHORT GBPNZD