Leadership

GBPNZD - Tiếp tục SHORT

Giá xuống
FOREXCOM:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Vậy là GBPNZD sắp đạt target trong bài viết trước của tôi. Mặc dù hôm nay là đã là thứ 6 nhưng lực giảm của GBPNZD vẫn còn rất mạnh. Do đó, tôi cho rằng vẫn nên tiếp tục SHORT hoặc cẩn thận hơn, hãy chờ đợi điểm vào đẹp tại 1.9500
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.