Leadership

GBPNZD - Tiếp tục SHORT

Giá xuống
FOREXCOM:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Vậy là GBPNZD sắp đạt target trong bài viết trước của tôi. Mặc dù hôm nay là đã là thứ 6 nhưng lực giảm của GBPNZD vẫn còn rất mạnh. Do đó, tôi cho rằng vẫn nên tiếp tục SHORT hoặc cẩn thận hơn, hãy chờ đợi điểm vào đẹp tại 1.9500