KienTri

SELL GBPNZD 05-05-23

Giá xuống
KienTri Cập nhật   
OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Mô hình bẫy giá xuống
Anh em tham khảo nhé
Chúc anh em có lợi nhuận.
Bình luận:
Kiên nhẫn chờ em nó đi đứng hướng nhé anh em
Bình luận:
Đóng lệnh GN, hoặc anh em dời Sl về hòa vốn đến chiều có tin nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.