stevehoang

Nhận định GBPUSD 18/12: Nhịp hồi để tăng trở lại

SAXO:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
sau khi gần chạm TP tại mốc 1.36590 của phân tích ngày hôm trước thì ngày hôm qua GU đã có 1 nhịp hồi nhẹ để lấy đà tăng trở lại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.