stevehoang

Nhận định GBPUSD 16/12: Tiếp diễn xu hướng tăng

Giá lên
SAXO:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Nhận định GU ngày 16/12: Sự suy yếu của đồng USD và dự kiến có thể đạt được thỏa thuận Brexit đã khiến GU có 1 nến tăng mạnh mẽ khẳng định cho xu hướng tăng dài tiếp tục tạo ra mô hình nến Engulfing. Tuy nhiên vẫn còn cản trở phía trước. Plan GU có thể vào lệnh 2 chiều.

PLAN 1: SELL tại giá mở cửa 1.346
SL 1.354
TP 1.337

PLAN 2: Trường hợp đà giảm từ PLAN 1 thì BUY tại giá mở cửa 1.337
SL 1.328
TP 1.366
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.