Paulhdvn

Giao dịch LTF thì luôn luôn phải coi lại HTF

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Rõ ràng là HTF đang giảm lớn.
Tuy nhiên LTF đang tăng.
Để trên HTF có pullback thì cấu trúc LTF phải tăng để đẩy giá lên cao hơn. Tức là để đáp ứng điều kiện tạo ra mức thấp cao hơn ở HTF
Do đó việc phản ứng hay đảo chiều xu hướng là liên quan tới POI ở HTF
==> Khi dùng LTF để giao dịch thì luôn luôn phải nhớ bức tranh lớn hơn

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.