VuVanTien94hd

Kịch bản khi có bos lần đầu

Đào tạo
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Đây là cách hình dung dễ nhất những cách xử lý khi ta thấy có 1 lần bos.
Điều quan trọng là "phải phân tích cấu trúc" và chỉ "giao dịch khi rõ ràng cấu trúc"

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.