debrablaydes0205

GBPUSD Chart Ngày

Giá xuống
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Sell Giá hiện tại
SL: khung đỏ
TP: trong khung xanh (tuỳ lòng tham)
Bình luận: Done kèo hơn 400 Pip nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.