T_TForex

GU tiếp tục canh buy

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GU hôm qua bỏ lệnh cơ hội vào lệnh tại vùng giá Keylevel H1 tăng,
Cơ hội thứ 2 chờ giá retest và canh mua

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.