DuesMarket

Chiến lược giao dịch GU tuần từ 04-5 đến 08 - 5 ( Sell )

Giá xuống
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Mặc dù có phiên tăng giá trước đó, nhưng do tâm lý các nhà đầu tư vẫn muốn giữ đồng bạc xanh làm tài sản nên khi GU đã tăng đến Fibo 0.618 đã chịu một áp lực bán tương đối mạnh và kết thúc xu hướng tăng ngắn hạn, đảo chiều tiếp tục theo xu hướng giảm dài hạn.
Vào lệnh khi có Price Action Setup tại fibo 0.618
Mục tiêu giá quay về Fibo 0.382
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Giá đã chạm mục tiêu, ngày 14/5 đã xuất hiện Pin bar.
Chốt lời thôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.