DuesMarket

Kêt quả của đức tính kiên nhẫn - Chốt lời Gu và chờ đợi

Giá xuống
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Mô hình vai đầu vai đã hoàn thành và chờ đơi giá hồi về fibo 0.5 tìm kiếm cơ hội bán với mục tiêu fibo 0.238.
Chúc cả nhà may mắn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.