DuesMarket

Kêt quả của đức tính kiên nhẫn - Chốt lời Gu và chờ đợi

Giá xuống
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Mô hình vai đầu vai đã hoàn thành và chờ đơi giá hồi về fibo 0.5 tìm kiếm cơ hội bán với mục tiêu fibo 0.238.
Chúc cả nhà may mắn

Bình luận