bobbiboy8x

GPB-USD vô lệnh như một cá voi thực sự

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Vẫn sử dụng mô hình bẫy giá, tác giả đề xuất 1 lệnh dài với khung 6 tháng đến 1 năm

Một lệnh khá dài, nhìn về cặp bảng anh - đồng đô la

Tác giả cho rằng tất yếu gbp sẽ có những cú sập không tưởng

Dừng lỗ và chốt lời như hình

Cùng chờ xem!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.