OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Khung H4 đã tạo mô hình 2 đỉnh chờ giá phá qua neckline để sell: entry 1.37350 - 1.37400 ; tp : 1.36000 ; sl: 1.37800
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.