Hong_Hoang_Trading_Group

SELL GBPUSD 18/10/2021

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD chờ bán trong ngày cụ thể trước 15h. Trong ngắn hạn có thể cặp tiền này sẽ còn giảm điều chỉnh.
Cho nên CANH SELL tại giá 1.3747x - 1.375xx SL: 1.37750 TP: 1.36600

Lưu ý: Nhớ quản lí vốn, đi đúng volume tài khoản. Đặc biệt lệnh GU có giá sell trước 15h, sau 15h cancel

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.