FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Giá H1 đã phá xuống vùng mua chính ủng hộ xu hướng đảo chiều và giá cũng đã hồi lên đến vùng fibo 0.5 - 0.618. đồng thời trước đó cũng đã xuất hiện phân kỳ giảm.
Nhận đinh: sell

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.