Tramcuong2020

Short tại đỉnh nhỏ

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Giá quay lại vùng đỉnh cũ với động lượng giảm dần.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.