dinhchien

GBPUSD - Lướt sóng tăng H1, hình Garley

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Daily:
- H4: Tín hiệu tăng và xuất hiện RSI Divergence tại Garley Harmonic.
- H1: dấu hiệu phá vỡ đường giá

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.