startryu

GBPUSD - giá chạm cản H4 - Sell

Giá xuống
startryu Cập nhật   
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
giá tạo 1 vùng kháng cự mạnh ở khung H4
Hiện tại giá quay lại retest và đang có dấu hiện phân phối tại đây

Kiến nghị Entry giá hiện tại
SL : 1.32280
TP : 1.27756

Quản trị rủi ro tốt
khi giá phá khỏi vùng sideway tam giác, có thể dời SL về Entry bảo vệ lệnh
Bình luận:
11h50p
Giá bắt đầu thoát xuống khỏi Sideway phân phối.
Trước đó giá đã có 1 false break lên trên khiến cho Đám đông nhỏ lẻ đã Buy theo break out mô hình tam giác
Bình luận:
Dời SL về entry : 3.1790
Quản lý rủi ro cho an tâm
Đã hủy lệnh:
Giá chạm sl entry, deal hoà nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.