FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD daily đang sóng thứ 3 của pha tăng. H4 có thể tăng tiếp để kết thúc sóng (5)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.