Tungbet888

GU xu hướng xuống

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Gu H4 đang chạm hỗ trợ 1.20290 và đang có xu hướng tạo thành mô hình W => SELL GU 1.20090 TP 1.18000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.