FAST-TRADING

GBPUSD BIẾN ĐỘNG MẠNH SAU TIN

Giá lên
FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
#GBPUSD M15

GBPUSD biến động ngắn hạn như dự đoán trước đó (Xem lại các nhận định trước). Hiện tiến đến vùng xác nhận xu hướng TRUNG HẠN.

Cấu trúc tăng hình thành rõ ràng trên ngắn hạn bất chấp xu hướng TRUNG HẠN vẫn được BÁN.

BIG ZONE bị phá vỡ, xu hướng TRUNG HẠN xác nhận đảo chiều.

Zone 2 bị phá vỡ, xu hướng ngắn hạn xác nhận đảo chiều.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.